Sự Kiện
Ngày Hiệp Khách Tháng 7/2017

Thân chào các Hiệp khách

 

Đến hẹn lại lên,

Hội Đồng Võ Lâm tiếp tục mở sự kiện Ngày Hiệp Khách Tháng 07/2017 với nội dung cụ thể như sau :

 

   tăng 100% exp, tiền đánh quái, tỉ lệ rớt vật phẩm , nhiệm vụ ... 

23:59 ngày 15/07/2017 đến 23:59 ngày 16/07/2017

 

Lưu ý : Sự kiện Ngày Hiệp Khách được mở sớm hơn 1 ngày so với thường lệ. Riêng server Trường Bạch Sơn, exp tổ đội và exp Ngày Hiệp Khách chạy song song

 

 

 

Chúc các Hiệp Khách luyện cấp vui vẻ !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.