Thông Báo
Hoàn tất bảo trì định kỳ 06/07/2017

Thân chào các Hiệp khách,

 Hội Đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì định kỳ 3 server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn ngày 06/07/2017.
Ngay bây giờ các Hiệp Khách có thể vào game tiếp tục luyện cấp nhé.

- Sau bảo trì:
   • Ngừng bán Chiêu Tài Trư và Chí Tôn Hoàn
   • Kết thúc Sự Kiện Siêu lợi ích
   • Cập nhật Sự Kiện Exp Tăng tốc cho Server Trường Bạch Sơn
   • Mở bán Yêu Hoá Ma Võ Kẹo (Luyện Cấp)
 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.