Thông Báo
Bảo trì định kỳ 06/07/2017

Thân chào các Hiệp khách,

- Ngày 06/07/2017, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ 3 server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn.

Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 06/07/2017 và dự kiến kết thúc vào 14h00 cùng ngày. Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game và nạp dzodong.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gần nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 07h30 ngày 06/07/2017
 
- Sau bảo trì:
   • Ngừng bán Chiêu Tài Trư và Chí Tôn Hoàn
   • Kết thúc Sự Kiện Siêu lợi ích
   • Cập nhật Sự Kiện Exp Tăng tốc cho Server Trường Bạch Sơn
   • Mở bán item (cập nhật sau)
 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.