Sự Kiện
Mở bán [Chiêu tài trư] và [Chí Tôn Hoàn]

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì định kỳ 22/06/2017, 

Hội Đồng Võ Lâm mở bán Chiêu tài trưChí Tôn Hoàn vào Dzoshop 

 

Thời gian :

               Bắt đầu    : 22/06/2017

               Kết thúc   : 06/07/2017

 

Các Hiệp Khách có thể dùng 2 vật phẩm trên để tham gia sự kiện "Siêu lợi ích" nhé.

 

Chúc các Hiệp Khách chơi game vui vẻ !

 

 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.