Sự Kiện
Siêu lợi ích

Thân chào các Hiệp khách

 

Sau bảo trì định kỳ 22/06/2017, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật 

Sự Kiện Siêu Lợi Ích

 

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  22/06/2017

- Kết thúc : 06/07/2017

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được nhiều lần 1 ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

- Bước 1 : Chuẩn bị "Chiêu Tài Trư (1)" hoặc "Chí Tôn Hoàn" sẵn trong hành trang nhân vật.

- Bước 2 : Nhận và nhiệm vụ "Nhận thêm vật phẩm" tại NPC Bát Quái Lão Nhân để nâng cấp "Chiêu Tài Trư (1)" và "Chí Tôn Hoàn" thành "[Sự kiện] Chiêu tài trư" và "Chí tôn hoàn (Bảo)"

 Điều kiện nâng cấp

 Phần thưởng   

 "[Sự kiện] Chiêu tài trư" và "Chí tôn hoàn (Bảo)" là những vật phẩm đã được nâng cấp và đem lại công dụng vượt trội.

 

Lưu ý :

- Khi trả nhiệm vụ Bát Quái Lão Nhân sẽ thu phí 50,000,000 gold cho mỗi lần cho 1 vật phẩm được nâng cấp và nâng cấp từng vật phẩm một.

- Bát Quái Lão Nhân sẽ ưu tiên nâng cấp "Chiêu Tài Trư (1)" trước nếu trong hành trang nhân vật có cả "Chiêu Tài Trư (1)" và "Chí Tôn Hoàn"

- Trường hợp hành trang nhân vật có nhiều vật phẩm "Chiêu Tài Trư (1)" hoặc "Chí Tôn Hoàn", nên tắt nhiệm vụ và nhận lại sau lần nâng cấp đầu tiên, tránh trả nhiệm vụ liên tục có thể gây lỗi.

 

Chúc các Hiệp Khách chơi game vui vẻ !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.