Sự Kiện
Ngày Hiệp Khách Tháng 6/2017

Thân chào các Hiệp khách

 

Đến hẹn lại lên,

Cùng với Sự kiện hỗ trợ chế tạo nhẫn xuất trần

Hội Đồng Võ Lâm tiếp tục mở sự kiện Ngày Hiệp Khách Tháng 06/2017 với nội dung cụ thể như sau :

 

   tăng 100% exp, tiền đánh quái, tỉ lệ rớt vật phẩm , nhiệm vụ ... 

23:59 ngày 16/06/2017 đến 23:59 ngày 17/06/2017

 

Chúc các Hiệp Khách luyện cấp vui vẻ !

 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.