Sự Kiện
Mở bán Võ hoàng đơn (đặc biệt)

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì định kỳ 08/06/2017, 

Hội Đồng Võ Lâm mở bán Võ hoàng đơn (đặc biệt) vào Dzoshop 

 

Thời gian :

               Bắt đầu    : 08/06/2017

               Kết thúc   : 22/06/2017

 

 

Chúc các Hiệp Khách nhanh chóng đạt được mốc võ huân cao !

 

 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.