Sự Kiện
Lì Xì May Mắn

Thân chào các Hiệp khách

 

Sau bảo trì định kỳ 08/06/2017, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật 

Sự Kiện Lì Xì May Mắn

 

Tình trạng mạng trong thời gian qua không ổn định gây khó khăn trong quá trình luyện cấp, 

Hội Đồng Võ Lâm quyết định mở sự kiện giúp các Hiệp Khách chế tạo nhẫn xuất trần.

 

Thời gian

- Bắt đầu :  08/062017

- Kết thúc : 22/06/2017

Điều kiện

- Học nghề chế tạo vũ khí tại Thị Trường Tiền Bạc (NPC Bạc Trương Thị)

Điểm mệt mỏi : 5

Cường hoá thạch : 10

Hướng dẫn nhiệm vụ

- Bước 1 : Sau khi học nghề chế tạo vũ khí, các Hiệp Khách mở bảng chế tạo để tiến hành chế tạo (ctrl M)

- Bước 2 : Ở mục "Chế tạo vũ khí", chọn thành phẩm chế tạo là "Nguyên liệu" trong "Danh mục chế tạo"

 

- Bước 3 : Chọn Túi Lì Xì và đặt vào mục "Đăng ký chế tạo", sau đó chọn "Chế tạo"

 

Phần thưởng   

Túi Lì Xì nhận được khi chế tạo thành công.

Nhấp phải chuột để mở  Túi Lì Xì sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau :

 

Lưu ý :

- Chỉ có nghề chế tạo vũ khí mới chế tạo được Túi Lì Xì.

- Khi chế tạo thất bại, chỉ tiêu hao 5 cường hoá thạch và không mất điểm mệt mỏi.

- Túi Lì Xì là vật phẩm không thể giao dịch, mua/bán.

 

Chúc các Hiệp Khách chơi game vui vẻ cùng nhẫn xuất trần !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.