Sự Kiện
Mở bán Pill hỗ trợ PK

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì định kỳ 25/05/2017, 

Hội Đồng Võ Lâm mở bán Pill hỗ trợ PK vào Dzoshop 

 

Thời gian :

               Bắt đầu    : 25/05/2017

               Kết thúc   : 01/06/2017

 

 

Pill hỗ trợ PK mạnh mẽ.

 

 

Chúc các Hiệp Khách có những trải nghiệm vui vẻ !

 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.