Thông Báo
Bảo trì định kỳ 25/05/2017

Thân chào các Hiệp khách,

- Ngày 25/05/2017, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ 3 server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn.

Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 25/05/2017 và dự kiến kết thúc vào 14h00 cùng ngày. Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game và nạp dzodong.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gần nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 07h30 ngày 25/05/2017
 
- Sau bảo trì:
   • Kết thúc Sự kiện Chào Hè 2017
   • Ngừng nhận được item "Tiền đồng tinh xảo" từ sự kiện
   • Kết thúc Giảm giá dzoshop "Cành cây phục chế"
   • Cập nhật Chuỗi Sự Kiện Mừng Quốc Tế Thiếu Nhi
   • Cập nhật Thời trang Tháng Sao Hollywood
   • Mở bán Pill hỗ trợ PK
 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.