Sự Kiện
Chuỗi Sự kiện Chào Hè 2017

Thân chào các Hiệp khách

 

Sau bảo trì định kỳ 11/05/2017, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật 

Chuỗi Sự Kiện Chào Hè 2017

 

Sự kiện 1 : Giải Nhiệt Mùa Hè 2017

 Giai Đoạn 1

Thời gian

- Bắt đầu :  11/05/2017
- Kết thúc : 25/05/2017

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được nhiều lần 1 ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ "Món ăn đặc biệt của Kim Hương Ngọc" tại NPC Kim Hương Ngọc , đánh quái đẳng cấp tương đương (chênh lệch 10 lv) thu thập các vật phẩm nhiệm vụ yêu cầu để nhận thưởng.

 Phần thưởng   

Trả nhiệm vụ với 50,000 gold sẽ nhận được "Kem Tuyết" giải nhiệt

 

Lưu ý : Trường hợp có vật phẩm sự kiện cũ không sử dụng được, vui lòng huỷ bỏ vật phẩm nhiệm vụ cũ trước khi tiến hành nhiệm vụ.

 

 Giai Đoạn 2

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được 1 lần 1 ngày.

Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ "Sự hỗ trợ từ Đao Kiếm Tiếu" tại NPC Đao Kiếm Tiếu , dùng "Kem Tuyết"  và "Ủng Bì (+4)"  để hoàn thành nhiệm vụ.

 

 Phần thưởng : 

- Phần thưởng 1 (Buff) : exp trong 120 phút (random x1.2 ~ x1.5)

- Phần thưởng 2 (Exp) : theo đẳng cấp nhân vật (~3%)

 

Lưu ý : 

- Phải mang Ủng Bì lên người mới có thể trả nhiệm vụ.

Đao Kiếm Tiếu sẽ nhận toàn bộ số lượng "Kem Tuyết" trong rương khi các Hiệp Khách trả nhiệm vụ.

- Ưu đãi đối với các Hiệp Khách sử dụng Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù tăng thêm thời gian buff (1 giờ).

 

 

Sự kiện 2 : Đồng Tiền Tinh Xảo

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  11/05/2017
- Kết thúc : 25/05/2017

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được nhiều lần 1 ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách mua những vật phẩm có tên dưới đây trong Dzoshop sẽ nhận được Số "Tiền đồng tinh xảo" tương ứng.

 

Dùng "Tiền đồng tinh xảo"  để đổi lấy những phần thưởng hấp dẫn tại Bát Quái Lão Nhân.

Nhiệm vụ "Thu thập Đồng Tiền Tinh Xảo"

 Phần thưởng   

 

Lưu ý :  Nhân vật chỉ có thể hoàn thành tiếp tục nhiệm vụ nếu đã hết thời gian buff thưởng.

 

Cùng chào Hè thật vui nào !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.