Sự Kiện
[Giảm giá] Cành cây phục chế

Thân chào các Hiệp khách

Hôm nay 08/05/2017, Hội Đồng Võ Lâm giảm giá 20% [Cành cây phục chế] với nội dung cụ thể như sau :

Thời gian :

               Bắt đầu    : 08/05/2017

               Kết thúc   : 25/05/2017

 

 

Cành cây phục chế dùng để gọi Boss. Cành cây (nhỏ) có độ bền 3/3 , cành cây (lớn) có độ bền 7/7

 

Chúc các Hiệp Khách có những trải nghiệm vui vẻ !

 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.