Thông Báo
Hoàn tất bảo trì định kỳ 27/04/2017

Thân chào các Hiệp khách,

 Hội Đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì định kỳ 3 server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn ngày 27/04/2017.
Ngay bây giờ các Hiệp Khách có thể vào game tham gia Sự kiện Chào mừng Đại Lễ nhé.

- Sau bảo trì:
 • Cập nhật Sự kiện Chào mừng Đại Lễ (30/4 & 1/5)
 • Ngừng bán Tiên dược 11%
 • Cập nhật Thời trang Tháng Lam Dạ Nguyệt Y
 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.