Sự Kiện
Sự kiện Chào mừng Đại lễ 30/4 - 1/5

Thân chào các Hiệp khách

 

Sau bảo trì định kỳ 27/04/2017, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật Sự kiện Chào mừng Đại Lễ 30/4 -1/5

 Thời gian

- Bắt đầu :  27/042017
- Kết thúc : 11/05/2017

 Điều kiện

- Nhiệm vụ nhận được 3 lần 1 ngày.

- Nhiệm vụ nhận được sau khi kết thúc hiệu ứng buff.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc , đánh quái đẳng cấp tương đương (chênh lệch 10 lv) thu thập Cờ đỏ Sao Vàng (x100) để nhận thưởng.

 Phần thưởng   

Nhận được 3 phần thưởng sau :

- Phần thưởng 1 (Exp) : buff x1.2 exp trong 60 phút.

- Phần thưởng 2 (Kỹ năng) : random ~ 1.000.000 (điểm)

- Phần thưởng 3 (Gold) : random ~ 10.000.000 (lượng)

 

Lưu ý :  Phần thưởng 1 : Ưu đãi đối với người chơi sử dụng Chí Tôn Phù , nhận được buff x1.2 exp trong 120 phút.

 

Cùng chào mừng Đại Lễ thật vui !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.