Sự Kiện
Mở bán Tiên dược 11%

Thân chào các Hiệp khách

Hôm nay, kết thúc bán [Gói Hoàng Kim], Hội đồng Võ lâm tiếp tục mở bán Tiên dược 11% vào Dzoshop :

Tiên Dược Cần Công Hoàn (11%)Tiên Dược Vô Phòng Hoàn (11%) với thời gian cụ thể như sau :

 

 Thời gian bán :

                   Bắt đầu: ngày 20/04/2017

                   Kết thúc: ngày 27/04/2017

 

 

Đây là thuốc có tác dụng bổ trợ mạnh sẽ giúp các Hiệp Khách tôi luyện năng lực trong quá trình hành tẩu.

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.