Sự Kiện
Mở bán [Gói vật phẩm] (Bùa Thuỷ Tinh Phòng Ngự)

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì định kỳ 13/04/2017, Hội Đồng Võ Lâm mở bán [Gói vật phẩm] (Bùa Thuỷ Tinh Phòng Ngự) 1000 dzodong với thời gian cụ thể như sau :

Thời gian bán:

               Bắt đầu    : 13/04/2017

               Kết thúc   : 20/04/2017

 

 

Chúc các Hiệp Khách nâng cấp vật phẩm thành công !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.