Sự Kiện
Mở bán [Gói Hoàng Kim]

Thân chào các Hiệp khách

 Hội Đồng Võ Lâm thông  báo mở bán [Gói Hoàng Kim] trong hơn 1 tuần với thời gian cụ thể như sau :

Thời gian bán:

               Bắt đầu    : 05/04/2017

               Kết thúc   : 13/04/2017

Số lượng bán:  100

 

 

Ngoài ra,

"Vé tưởng niệm Vua Hùng" vẫn đang được bán tại Dzoshop cho đến khi kết thúc sự kiện. Chi tiết >xem tại đây<

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.