Sự Kiện
Sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương

Thân chào các Hiệp khách

 

Sau bảo trì định kỳ 30/03/2017, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật Sự kiện Mừng Ngày Giỗ Tổ (6/4/2017)

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  30/03/2017
- Kết thúc : 13/04/2017

 Điều kiện

- Level 10

- Nhiệm vụ nhận được 10 lần 1 ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các hiệp khách nhận nhiệm vụ “Kho Báu Vua Hùng” tại  “Bát Quái Lão Nhân” tại Huyền Bột Phái. Sau đó đi đánh quái có đẳng cấp tương đương, thu thập 10 bánh chưng và 10 bánh dày đem về cho “Bát Quái Lão Nhân” để đổi lấy chiếc rương kho báu chứa nhiều bảo vật .

 Phần thưởng

  • Với Hiệp khách trả Nhiệm vụ bình thường: 1 rương "Kho báu Vua Hùng (Bạc)"  
  • Hiệp khách trả nhiệm vụ kèm Vé tưởng niệm Vua Hùng  sẽ nhận được rương "Kho báu Vua Hùng (Vàng)"   (x2) + rương "Kho báu Vua Hùng (Bạc)" 

 Khi mở rương "Kho báu Vua Hùng (Bạc)", các Hiệp Khách có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau : Thượng cấp Tập Hồn Châu, Võ Huân Đơn, Hộ Tâm Đơn (30%) (event), Phúc Vận Phù (10%), Hạ Cấp Tập Hồn Thạch, Xuất Trần Giới.

 Khi mở rương "Kho báu Vua Hùng (Vàng)", các Hiệp Khách có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau : Thượng cấp Tập Hồn Châu, Võ Huân Đơn, Thiên - Ngưng Thần Châu, Hộ Tâm Đơn (150%) (24 giờ), Bùa may mắn (20%) event, Thiên Kỳ Thạch bị phong ấn, Thiên Niên Hạ Cấp Tập Hồn Thạch, Trung Cấp Tập Hồn Thạch, Đồ ngủ.

 

Lưu ý :   Vé tưởng niệm Vua Hùng có thể mua được từ Dzoshop với giá 50 dzodong

 

 

Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày Giỗ Tổ, mùng 10 tháng 3 !