Thông Báo
Bảo trì định kỳ 30/03/2017

Thân chào các Hiệp khách,

- Ngày 30/03/2017, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ 3 server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn.

Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 30/03/2017 và dự kiến kết thúc vào 14h00 cùng ngày. Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game và nạp dzodong.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gần nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 07h30 ngày 30/03/2017
 
- Sau bảo trì:
   • Cập nhật Mừng ngày Giỗ Tổ
   • Ngừng bán Yêu Hoá Ma Võ [Kẹo](Luyện Cấp)
   • Mở bán Thời Trang Tháng (mới)
   • Fix lỗi Linh Hồn Thạch (Tứ Linh) {hiệu ứng màu của Bạch Hổ- TT1}
 
 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.