Thông Báo
Hoàn tất bảo trì định kỳ 16/03/2017

Thân chào các Hiệp khách,

 Hội Đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì định kỳ 3 server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn ngày 16/03/2017.
Ngay bây giờ các Hiệp Khách có thể vào game và trải nghiệm cùng Long Cang Hồn nhé.

- Sau bảo trì:
   • Cập nhật Vật phẩm hỗ trợ auto (mới) - Long Cang Hồn
   • Tiếp tục mở bán Linh Hồn Thạch (Tứ Linh)
   • Fix lỗi  dùng dzodong may mắn tại Đao Kiếm Tiếu
 
 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.