Sự Kiện
Ngày Hiệp Khách Tháng 03/2017

Thân chào các Hiệp khách

 

Đến hẹn lại lên,

Sau khi cập nhật phiên bản mớiĐại Chiến Đông Lãnh, Hội Đồng Võ Lâm tiếp tục mở sự kiện Ngày Hiệp Khách Tháng 03/2017 với nội dung cụ thể như sau :

 

   tăng 100% exp, tiền đánh quái, tỉ lệ rớt vật phẩm , nhiệm vụ ... 

23:59 ngày 16/03/2017 đến 23:59 ngày 17/03/2017

 

Chúc các Hiệp Khách luyện cấp vui vẻ !

 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.