Sự Kiện
Mở bán Long Cang Hồn vào Dzoshop

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì 16/03/2017, Hội Đồng Võ Lâm tiến hành mở bán Linh Hoàn hỗ trợ auto (mới) - Long Cang Hồn

>Xem chi tiết về Long Cang Hồn<

 

Cập nhật vĩnh viễn vào Dzoshop 

              Bắt đầu  : 16/03/2017

 

 

Chúc các Hiệp Khách luyện cấp vui vẻ !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.