Sự Kiện
Cập nhật Linh Hồn Thạch - hiệu ứng Tứ Linh

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì 02/03/2017, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật Phù tạo hiệu ứng mới : Linh Hồn Thạch (Tứ Linh) vào Dzoshop.

>Xem chi tiết về hiệu ứng "Hào Quang" (mới)<

>Xem chi tiết về Hiệu ứng [Tứ Linh Kỳ Ảo]<

Thời gian bán:

              Bắt đầu  : 09/03/2017

             Kết thúc : 16/03/2017

 

Hào quang nhân vật được tạo thành mang màu sắc của Tứ Linh Thần Thoại !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.