Thông Báo
Vật phẩm cập nhật tính năng auto mới_Long Cang Hồn

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì định kỳ 02/03/2017, Hội Đồng Võ Lâm thông báo sắp tới sẽ ra mắt vật phẩm cập nhật tính năng auto mới - Long Cang Hồn !

Chỉ có duy nhất tại Hiệp Khách server Dzogame !!

 

Giới thiệu về Long Cang Hồn

 

 

Lưu ý :

- Không nên "tạm dừng auto" trong quá trình tiến hành hồi thành hoặc vừa hồi thành để tránh trường hợp bị kẹt nhân vật.

- Khi nhân vật về thành, vào kho lưu trữ, hệ thống sẽ tự động nhận x2 exp theo ngày (ưu đãi khi dùng Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù).

 

 

Chúc các Hiệp Khách luyện cấp mau chóng với linh hoàn mới này !

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.