Thông Báo
Hoàn tất BigUpdate Chiến trường Đông Lãnh - 02/03/...

Thân chào các Hiệp khách,

 Hội Đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì định kỳ và cập nhật Big Update Đại Chiến Đông Lãnh ngày 02/03/2017.

Ngay bây giờ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập game và trải nghiệm cùng Phiên bản mới nhé.

- Sau bảo trì:
   • Cập nhật Phiên bản mới - Đại Chiến Đông Lãnh
   • Cập nhật tính năng auto mới - Long Cang Hồn
   • Cập nhật hiệu ứng nhân vật mới
   • Cập nhật hiệu ứng mới Tứ Linh Kỳ Ảo
   • Cập nhật vật phẩm mới Đan dược hỗ trợ
 
Lưu ý : Sau Big Update Chiến trường Đông Lãnh, toàn bộ thông tin Bảng Xếp Hạng sẽ được reset lại vào thứ 2 tuần sau.
 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.