Thông Báo
Chiến trường mới - Đại Chiến Đông Lãnh

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì định kỳ 02/03/2017, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật chiến trường mới - Đại chiến Đông Lãnh.

Các Hiệp Khách có cơ hội hoá thân thành Sát Tinh -  Phòng Hộ Đông Lãnh trước bước tiến của kẻ thù. Trở thành 1 Sát Tinh huyền thoại vang danh thiên cổ !

 

>Xem truyền thuyết về Đông Lãnh<

Hướng dẫn tham gia chiến trường

Thời gian chiến trận không cố định, tuỳ thuộc vào số điểm Mệt mỏi của từng người chơi.

Do đó, các Hiệp Khách hoàn toàn có thể ghi lại được thành tích mới vừa ý bằng cách tái diễn lại chiến trận lần nữa .. và nhiều lần nữa ...

 

Hãy cùng làm cho Đông Lãnh Sát Tinh - Huyền Thoại Khởi Sinh !!
Lưu danh thiên cổ !!!