Thông Báo
Tải trước patch Big Update - Đại Chiến Đông Lãnh

Thân chào các Hiệp khách,

Hôm nay 02/03/2017, Hội Đồng Võ Lâm sẽ cập nhật Big Update Đại Chiến Đông Lãnh.

 

Nhằm tạo điều kiện cho các Hiệp Khách dễ dàng cập nhật game, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật trước Manual Patch Version 14.

Các Hiệp Khách có thể tiến hành <Tải Manual Patch>

 

Hướng dẫn chạy file Manual Patch Verison 14

Double click chuột trái vào file manual patch bạn mới tải về sẽ thấy hiện thông báo như sau và chọn "Run" để chạy manual patch:
 
 
Tiếp theo bạn sẽ thấy bảng thông báo như hình dưới đây, lưu ý đường dẫn (Destination folder), bạn sẽ thấy đường dẫn này đang được cài mặc định của hệ thống và không khớp với đường dẫn game tại máy của bạn. Hãy sửa lại đường dẫn này đến đúng thư mục game tại máy của bạn bằng nút "Browse", sau đó chọn "Extract".
 
 
 
 
Lưu ý :
- Trường hợp tải cùng lúc quá nhiều có thể dẫn đến quá tải. Các Hiệp Khách có thể thử lại ở link tải khác.
- Sau bảo trì có thể cập nhật thêm patch bổ sung cần thiết (nếu có).
- Manual Patch 3.21 không phải là bản cài game đầy đủ, các Hiệp Khách vẫn tiến hành download và cài đặt đầy đủ các patch của Version 13 trước đó.
 
 
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.