Thông Báo
Bảo trì định kỳ 02/03/2017

Thân chào các Hiệp khách,

- Ngày 02/03/2017, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ 3 server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn và cập nhật Phiên bản mới : Đại Chiến Đông Lãnh.

Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 02/03/2017 và dự kiến kết thúc vào 16h00 cùng ngày. Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game và nạp dzodong.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gần nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 07h30 ngày 02/03/2017
 
- Sau bảo trì:
   • Cập nhật Phiên bản mới - Đại Chiến Đông Lãnh
   • Cập nhật tính năng auto mới -  Long Cang Hồn
   • Cập nhật hiệu ứng nhân vật mới 
   • Cập nhật hiệu ứng mới Tứ Linh Kỳ Ảo
   • Cập nhật vật phẩm mới Đan dược hỗ trợ
   • Cập nhật Thời trang Dzoshop mới - Kỳ Lân Giáp
   • Ngừng bán Chí Tôn Hoàn
 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.