Thông Báo
Hoàn tất bảo trì đột xuất 07/02/2017

Thân chào các Hiệp khách,

Hội Đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì đột xuất game Hiệp khách gồm cả 3 server: Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn.

Sau bảo trì, các Hiệp khách có thể đăng nhập và luyện cấp bình thường.

Đừng quên sự kiện X2 EXP lúc 19h~22h hôm nay nhé.

 

Chúc các Hiệp Khách chơi game vui vẻ.
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.