Thông Báo
Bảo trì đột xuất 07/02/2017

Thân chào các Hiệp khách,

- Hội đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì đột xuất toàn server trong 30 phút từ 14h15 ngày 07/02/2017.
- SAU BẢO TRÌ cập nhật Sự Kiện X2 EXP t19h~22h ngày 07/02/2017.
- Các Hiệp Khách tạm thời không thể đăng nhập vào game.
Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gấn nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game. Rất mong các Hiệp Khách thông cảm.
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.