Thông Báo
Bảo trì server 20/01/2017

Thân chào các Hiệp khách,

 

Ngày 20/01/2017 Hội đồng Võ lâm tiến hành bảo trì server dự kiến từ 9h15 đến 9h45 ở cả 3 server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn.

Trong thời gian này các Hiệp Khách vui lòng không đăng nhập vào game.

Các Hiệp Khách vui lòng quay về các thành trấn gần nhất và thoát game để tránh các sự cố đáng tiếc trước thời gian bảo trì.

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.