Sự Kiện
Cập nhật vật phẩm vào Dzoshop : Gói vật phâ...

Thân chào các Hiệp khách

 
Hội đồng Võ Lâm đã tiến hành cập nhật vật phẩm mới vào Dzoshop với nội dung cụ thể như sau :
 
 

Thời gian bán 

Bắt đầu:  28/12/2016

Kết thúc: 05/01/2017

 

Lưu ý : Áo choàng Noel sẽ được gỡ bỏ khỏi Dzoshop vào ngày 29/12/2016.

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.