Thông Báo
Bảo trì định kỳ ngày 22/12/2016
Thân chào các Hiệp khách,
 
- Ngày 22/12/2016, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ 3 server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn.  
Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 22/12/2016 và dự kiến kết thúc vào 14h00 cùng ngày. Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game và nạp dzodong.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gần nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 07h30 ngày 22/12/2016.
- Sau bảo trì:
   • Kết thúc Chuỗi sự kiện Mừng Giáng Sinh 2016.
   • Cập nhật Sự kiện Vui Noel 2016.
   • Cập nhật vào Dzoshop Thời trang Noel 2016.
 
- Lưu ý: Áo choàng Noel của sự kiện Mừng Giáng Sinh 2016 có thể sử dụng đến 05/01/2017.
 
 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.