Sự Kiện
Cập nhật Dzoshop 12/12/2016: Kim Long Chỉ Thêu (...

Thân chào các Hiệp khách

Hôm nay Hội Đồng Võ Lâm sẽ cập nhật vật phẩm mới vào Dzoshop: Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)

Thời gian bán:

                   Bắt đầu:  ngày 12/12/2016

                   Kết thúc: ngày 19/12/2016

 

Số lượng bán: 500 

 

 

 

 
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.