Sự Kiện
Mở bán Thời trang Thu

Thân chào các Hiệp Khách,

Sau bảo trì định kỳ 08/12/2016, Hội Đồng Võ Lâm sẽ mở bán thời trang tháng 12 : Thời trang Thu

Thời trang mùa thu thật thanh lịch và ấm áp.

 

 Thời gian mở bán áo choàng: 
- Bắt đầu :  08/12/2016
- Kết thúc : 05/01/2017
Thời trang Thu
 
Lưu ý:
- Có thể dùng "Áo choàng chân" + 50 mil vàng để đổi lấy "Áo choàng thần".
- Xem nhiệm vụ tại NPC Ngân Kiều Long.
 
 
Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.