Sự Kiện
Kết quả sự kiện MỸ NHÂN GIANG HỒ 2016

MỸ NHÂN GIANG HỒ 2016 - một sự kiện tìm ra những đại mỹ nhân khắp chốn giang hồ, hiện sau quá trình tổng kết và bình chọn của các Hiệp Khách từ khắp mọi miền, Hội Đồng võ Lâm xin thông báo kết quả sự kiện MỸ NHÂN GIANG HỒ 2016 như sau:

THẬP ĐẠI MỸ NHÂN 2016

 

Phần thưởng cho Thập Đại Mỹ Nhân kèm theo Danh hiệu và Hiệu ứng đặc biệt đã được trao thưởng vào sau bảo trì ngày hôm qua.

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.