Thông Báo
Hoàn tất sửa lỗi skill hỗ trợ

Thân chào các Hiệp khách,

 

- Hội đồng Võ Lâm đã hoàn tất sửa lỗi không thể sử dụng skill hỗ trợ khi auto sau bảo trì ngày 24/11/2016. Các bạn vui lòng thoát game, mở lại game để game tự động cập nhật patch sửa lỗi nhé.
 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.