Thông Báo
Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 24/11/2016

Thân chào các Hiệp khách,

 

- Hội đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 24/11/2016 vào lúc 12h00. Ngay bây giờ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập vào game bình thường.
 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.