Thông Báo
Hoàn tất bảo trì Tam Đa Môn - Mở Party buff event
Thân chào các Hiệp khách,
 
Hội đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì kênh 1 và 2 server Tam Đa Môn để sửa lỗi kẹt account, 2 kênh này đã hoạt động bình thường trở lại. Các Hiệp khách có thể login vào 2 kênh này như trước.
 
Hội đồng Võ Lâm sẽ mở sự kiện party buff event cho riêng server Tam Đa Môn như bồi thường cho sự cố vừa qua theo thời gian sau:
 
 Sự kiện: Party buff event
 Server: Tam Đa Môn
 Thời gian: Từ 18:00 ngày 21/11/2016 đến 23:59 ngày 22/11/2016
 
Chân thành xin lỗi các Hiệp khách vì sự cố ngoài ý muốn vừa qua.
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI