Thông Báo
Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 16/11/2016

Thân chào các Hiệp khách,

 

- Hội đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 16/11/2016 vào lúc 9h30. Ngay bây giờ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập vào game bình thường.
Hội đồng võ lâm cũng đã mở event Exp hỗ trợ các Hiệp khách trong thời gian bị disconnect vừa qua như sau:
100% exp từ 9:30 đến 23:59 ngày 16/11/2016
Lưu ý: Ngày 17 tiếp theo sẽ là event ngày Hiệp khách hàng tháng.
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.