Thông Báo
Dời thời gian bảo trì hệ thống
Thân chào các Hiệp khách,
 
- Thời gian bảo trì của hôm nay sẽ được dời lại, vào ngày mai 16/11/2016, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ hệ thống website và toàn bộ server.  Thời gian bảo trì dự kiến từ 2h00 ngày 16/11/2016 và dự kiến kết thúc vào 7h00 cùng ngày.
Trong thời gian này, các hiệp khách vẫn có thể chơi game, nhưng có thể disconnect thường xuyên và lag, do hệ thống chưa ổn định.
Lưu ý: Sau bảo trì, nếu ở một số mạng vẫn có tình trạng disconnect hoặc lag, vui lòng liên hệ với nhà mạng để kiểm tra lại (thời gian này, có một số nhà mạng đang tiến hành bảo trì và chuyển cáp).
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.