Thông Báo
Bảo trì định kỳ ngày 10/11/2016
Thân chào các Hiệp khách,
 
- Ngày 10/11/2016, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn.  Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 10/11/2016 và dự kiến kết thúc vào 14h00 cùng ngày. Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gấn nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 7h30 ngày  10/11/2016.
- Sau bảo trì:
   • Kết thúc sự kiện Halloween – tắt boss bí ngoài map và cây gọi boss – gỡ bỏ các áo choàng Halloween khỏi bích đàn bảo hàm.
   • Mở sự kiện mừng ngày Nhà giáo Viết Nam.
   • Cập nhật áo choàng mới: Hậu Duệ Mặt Trời.
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.