Thông Báo
Dời thời gian bảo trì định kỳ
Thân chào các Hiệp khách,
 
 
- Hội đồng Võ Lâm sẽ dời thời gian bảo trì định kỳ đến tuần sau, ngày 10/11/2016 thay vì ngày 03/11/2016 như thường lệ.
- Thời gian bảo trì định kỳ sau đó sẽ vẫn là 2 tuần/lần như bình thường.
- "Sự kiện Halloween" cũng sẽ kéo dài cho đến bảo trì ngày 10/11/2016
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 
Hội đồng Võ Lâm
Kính bút.