Thông Báo
Hoàn tất bảo trì đột xuất ngày 06/10/2016

Thân chào các hiệp khách,

Hội Đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì đột xuất game Hiệp khách gồm cả 3 server: Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn, sau bảo trì, các Hiệp khách nào còn bị lỗi áo choàng vui lòng thông báo cho bộ phận hỗ trợ để fix lỗi.

Lỗi vật phẩm Nhiệm vụ biến mất đã được khắc phục xong.

Sau khi hoàn tất bảo trì, hội đồng Võ Lâm sẽ mở party buff event từ 19h ~ 21h để đền bù khoảng thời gian bảo trì đột xuất này.

Mong các Hiệp khách thông cảm cho sự cố ngoài ý muốn này.

 

Hội Đồng Võ Lâm

Kính bút.