Sự Kiện
Tình yêu Thiên Vân Nhạc 2016

Thân chào các Hiệp khách

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Thiên Vân Nhạc có một món quà nho nhỏ dành cho tất cả các Hiệp Khách. Chi tiết như sau:

Thời gian 

Bắt đầu:   0h00 ngày 06/10

Kết thúc:  23h59 ngày 20/10

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách đến NPC Thiên Vân NhạcHuyền Bột Phái để nhận nhiệm vụ.

1/ Đánh quái cùng cấp thu thập 10 hoa hồng.

2/ Đem 10 hoa hồng đến trả cho NPC Thiên Vân Nhạc nhận 10 love you candy hoặc 10 love you chocolate.

3/ Đem đổi với người chơi khác, sao cho thu được: 5 love you candy và 5 love you chocolate.

4/ Đem 5 love you candy và 5 love you chocolate đến NPC Phù Dung – Bắc Hải trả nhiệm vụ và nhận quà ngẫu nhiên.

Các phần quà gồm có:

Ngoài ra, Hội Đồng Võ Lâm còn mở bán thêm các vậy phẩm mới (Từ 06/10 ~ 13/10), chi tiết như sau:

Lưu ý:
- Mỗi ngày chỉ được làm 1 lần.
- Nếu dùng love you và love you chocolate thì vật phẩm sẽ biến mất.


THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.