Sự Kiện
Ngày Hiệp Khách tháng 09/2016

Thân chào các Hiệp khách

 

Đến hẹn lại lên, Hội Đồng võ Lâm sẽ mở sự kiện ngày Hiệp khách trong tháng 9/2016 như sau:

 

Thời gian 

Bắt đầu: 00:00 ngày 23/09/2016

Kết thúc: 23:59 ngày 25/09/2016

 

Nội dung 

Hiệu ứng: Tăng 100% IKEM.

 

Chúc các Hiệp khách nhanh chóng đạt đến mức level mong muốn.

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.