Thông Báo
Bảo trì đột xuất ngày 12/09
Thân chào các Hiệp khách,
 
- Ngày 12/09/2016, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì đột xuất server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn. Từ 16h10 đến 16h40 ngày  12/09/2016.
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI