Sự Kiện
Exp mừng Quốc Khánh

Thân chào các Hiệp Khách,

Nhân dịp Quốc Khánh 2/9/2016, Hội đồng Võ Lâm sẽ mở sự kiện Exp mừng Quốc Khánh như sau:

Thời gian:  

- Bắt đầu: từ 00:00 ngày 02/9/2016

- Kết thúc: 23:59 ngày 02/9/2016

 

Nội dung: 

- Tăng 100% tỷ lệ Exp, điểm kỹ năng, Gold, tỷ lệ rơi vật phẩm khi đánh quái.

- Áp dụng cho cả 3 server: Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn, Tam Đa Môn

 

Kính chúc các Hiệp khách một dịp cuối tuần cùng ngày lễ Quốc Khánh vui vẻ.

 

Hội đồng Võ Lâm

Kính bút.