Sự Kiện
[Sự kiện] Ngày hiệp khách & Party Buff

Chào các Hiệp Khách,

Như vậy là tuyến cáp AAG đã hoàn tất sửa chữa, lưu lượng Internet đã bình thường trở lại. Hội đồng Võ Lâm sẽ mở sự kiện ngày hiệp khách như đã hứa, để đền bù cho các Hiệp Khách bị ảnh hưởng trong thời gian qua.


Sự kiện 1: Ngày Hiệp Khách

Bắt đầu: 23h59 ngày 27/08

Kết thúc: 23h59 ngày 28/08

Nội dung: X2 EXP, Ki, Gold, tỉ lệ rơi vật phẩm khi đánh quái)

 


Sự kiện 2: Party Buff - Party càng nhiều, EXP càng cao.

Thời gian:

- 19h00 ~ 23h00 các ngày 29/08, 30/08, 31/08

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.