Thông Báo
Bảo trì định kỳ ngày 25/08/2016
Thân chào các Hiệp khách,
 
- Ngày 25/08/2016, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn.  Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 25/08/2016 và dự kiến kết thúc vào 14h00 cùng ngày. Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gấn nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 7h30 ngày  25/08/2016.
- Sau bảo trì: kết thúc chuỗi sự kiện "Mùa hè sôi động 2016".
- Ngoài ra, tình hình cáp quang AAG đã hoàn tất khâu sửa chữa, Hội Đồng Võ Lâm sẽ mở sự kiện ngày Hiệp Khách để đền bù cho các Hiệp Khách trong thời gian bị đứt cáp. Thông tin chi tiết sẽ cập nhật trong các bảng tin sau.
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI